Media Entertainment

Video, Clip đang dần tạo lên xu thế mới trong marketing và truyền thông.
Nắm được xu thế này Keysky đã đầu tư mạnh vào mảng Media với mục tiêu cung ứng đầy đủ dịch vụ giúp làm truyền thông dễ hơn.

Sản xuất đa phương tiện

Cung cấp dịch vụ phòng thu